Quản lý tài khoản

  1. Nhận thông báo từ Posi
  2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản
  3. Số dư tài khoản và lịch sử giao dịch
  4. Hướng dẫn rút tiền khỏi tài khoản Posi
  5. Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản