Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn chi tiết từng bước theo quy trình mua hàng và những ghi chú Khách hàng mới sử dụng cần lưu ý:

Bước 1. Đăng ký tài khoản Vehome

Khách hàng tiến hành đăng ký tài khoản trên hệ thống website của Vehome và cài đặt công cụ đặt hàng. Công cụ đặt hàng sẽ giúp tích hợp thông tin mua hàng trên website Trung Quốc với hệ thống của Vehome.

Bước 2. Chọn sản phẩm và đặt hàng

Khách hàng lựa chọn sản phẩm mình muốn mua trên website Trung Quốc, sau khi hoàn tất việc lựa chọn các thông số sản phẩm theo nhu cầu, Khách hàng tiến hành đặt hàng và đặt cọc tiền mua hàng.

Đặt cọc đơn hàng: Vehome sẽ quy định tỷ lệ đặt cọc từ là 70% giá trị tiền hàng. Khách hàng phải đảm bảo số đủ dư trong tài khoản để có thể hoàn tất việc đặt cọc và tạo đơn hàng thành công.

Bước 3. Nhận hàng

Khi đơn hàng được tạo thành công, Vehome sẽ tiến hành mua hàng cho Khách hàng. Sau khi hàng được vận chuyển vê kho Vehome tại Việt Nam, Khách hàng tiến hành thanh toán phần tiền còn lại (sau khi đã tính tổng phí vận chuyển) sau đó yêu cầu giao hàng, Khách hàng nhận hàng tại địa chỉ cung cấp.LƯU Ý:

- Thời gian vận chuyển hàng về Việt Nam = thời gian vận chuyển từ nơi bán đến kho Vehome tại Trung Quốc + thời gian vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

Trong điều kiện bất thường, hàng hóa có thể được vận chuyển về Việt Nam chậm hơn so với cam kết, với trường hợp này, Vehome sẽ liên hệ để thông báo cho Khách hàng.

- Khi hàng đã về kho, đơn hàng chuyển trạng thái "Chờ giao", Vehome sẽ thông báo tới Khách hàng qua sms, email và thông báo trên website. Để yêu cầu giao hàng, Quý khách có thể thực hiện bằng 1 trong 3 cách:

+Yêu cầu giao trên website

+Gọi trực tiếp tới kho hàng Vehome 

+Yêu cầu qua bộ phận Chăm sóc Khách hàng trên hotline hoặc công cụ chat trực tuyến 

- Khi hàng về kho, Vehome sẽ tính số tiền vận chuyển vào tổng giá trị đơn hàng. Sau khi Khách hàng đã thanh toán số tiền còn thiếu, Vehome sẽ thực hiện việc giao hàng tới Khách hàng.

- Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có): sau khi Vehome giao hàng, đơn hàng ở trạng thái Đang giao hàng. Sau 02 tuần, nếu Khách hàng không chủ động chuyển đơn hàng sang trạng thái Nhận hàng hoặc tạo khiếu nại, đơn hàng sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Nhận hàng". 

Trong trường hợp hàng thiếu, có sai sót..., Quý khách có thể tạo khiếu nại để Vehome giải quyết theo hướng dẫn.