Khách hàng mới

  1. Một số thắc mắc hay gặp khi mới đặt hàng trên Posi.com
  2. Hướng dẫn tìm nguồn hàng dành cho người mới (đang update)
  3. Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại
  4. Quản lý danh sách khiếu nại dịch vụ
  5. Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ