52%
 Bàn cafe kết hợp bàn ăn En'sfun

Bàn cafe kết hợp bàn ăn En'sfun

Từ 9,350,970₫

Từ 19,485,600₫

51%
 Bàn cafe mặt đá cẩm thạch

Bàn cafe mặt đá cẩm thạch

Từ 6,466,830₫

Từ 13,197,600₫

50%
 Bàn cafe mặt đá núi lửa

Bàn cafe mặt đá núi lửa

Từ 5,152,680₫

Từ 10,305,360₫

51%
 Bàn cafe thép không gỉ

Bàn cafe thép không gỉ

Từ 9,218,670₫

Từ 18,813,600₫

53%
 Bàn cafe thông ming King Honour

Bàn cafe thông ming King Honour

Từ 6,703,470₫

Từ 14,112,940₫

60%
 Bàn góc gỗ rắn Mikiki Mori

Bàn góc gỗ rắn Mikiki Mori

Từ 4,208,490₫

Từ 10,522,980₫

13%
 Bàn góc kiểu quầy bar

Bàn góc kiểu quầy bar

Từ 4,843,800₫

Từ 5,545,800₫

50%
 Bàn góc sang trọng kiểu Italya

Bàn góc sang trọng kiểu Italya

Từ 19,964,880₫

Từ 39,929,760₫

62%
 Bàn trang trí Mikiki Mori

Bàn trang trí Mikiki Mori

Từ 1,751,490₫

Từ 4,559,490₫

50%
 Bàn trang trí phong cách Châu Âu

Bàn trang trí phong cách Châu Âu

Từ 4,208,490₫

Từ 8,416,980₫

50%
 Bàn trang trí Shang Jin

Bàn trang trí Shang Jin

Từ 3,787,290₫

Từ 7,574,580₫