Một số thắc mắc hay gặp khi mới đặt hàng trên Posi.com

Khi mới sử dụng dịch vụ Posi hoặc mới thực hiện mua hàng từ các website Trung Quốc, Quý khách có thể gặp và có thắc mắc trong những tình huống dưới đây:

1. Tại sao Posi yêu cầu tôi phải nhắn tin xác minh số điện thoại?

Posi thực hiện việc gửi tin nhắn (sms) miễn phí để thông báo một số các trạng thái quan trọng của đơn hàng, cũng như các giao dịch tài chính. Do vậy, Posi cần đảm bảo số điện thoại nhập trên hệ thống là số điện thoại chuẩn xác của Khách hàng. Phí nhắn tin 5.000đ sẽ được cộng vào tài khoản của Quý khách để có thể sử dụng trong quá trình đặt hàng.

2. Tại sao thời gian hàng về lâu hơn như thông báo trước khi đặt hàng?

Tính từ khi đặt cọc đơn hàng, thời gian nhận được hàng của Quý khách phụ thuộc chính vào các khoảng thời gian sau:

- Thời gian kể từ lúc Posi thanh toán đơn hàng tới khi Người bán phát hàng

- Thời gian kể từ khi Người bán phát hàng tới khi hàng tới kho của Posi tại Trung Quốc (tùy thuộc vào khoảng cách địa lý)

- Thời gian vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

Trong nhiều trường hợp, người bán thực hiện việc giao hàng và vận chuyển tới kho Trung Quốc của Posi trong khoảng thời gian dài, làm ảnh hưởng tới thời gian nhận hàng của Khách hàng. Hệ thống Posi ghi lại thời gian chuẩn xác đối với từng tình trạng đơn, do vậy Khách hàng có thể kiểm tra để biết vấn đề  xuất phát từ phía Posi hay từ người bán. 

Lưu ý: Posi có cơ chế nhắc nhở liên tục đối với người bán trong tình huống chậm giao hàng hoặc vận chuyển chậm. Posi cũng khuyến khích Khách hàng lựa chọn các nhà cung cấp ở địa điểm gần Quảng Châu, Quảng Tây và có thời gian phát hàng trung bình thấp.

3. Tại sao kiểm tra thấy thiếu hàng mà Posi vẫn chuyển hàng về, tại sao thiếu hàng nhưng Posi không trừ tiền hàng & phí dịch vụ ngay trên đơn?

Đối với các đơn hàng có nhiều sản phẩm, người bán trực tuyến tại Trung Quốc thường xuyên phát nhiều lần và nhiều kiện tại các thời điểm khác nhau. Do vậy, Posi cần kiểm tra lại xem đã nhận đủ số kiện hàng từ người bán chưa, và người bán còn phát bù nữa hay không.

Do đặc thù tỷ lệ phát hàng nhiều lần là rất cao, nên Posi không thể chờ gom đủ số lượng trước khi giao hàng về Việt Nam vì sẽ làm chậm thời gian nhận hàng của Quý khách. Trong các trường hợp đặc biệt cần lưu ý đơn đủ số lượng, Quý khách cần comment trên đơn để Posi làm việc trước với người bán. 

Đây cũng là lý do Posi không trừ phí dịch vụ ngay trên đơn với các đơn hàng thiếu. Việc trừ tiền hàng và phí dịch vụ đối với số lượng sản phẩm thiếu sẽ được thực hiện thông qua quá trình khiếu nại dịch vụ.

4. Tại sao tôi thấy giá trị đơn hàng của mình thay đổi trước và sau khi yêu cầu giao hàng?

Giá trị đơn hàng bao gồm: giá vốn, phí dịch vụ, phí vận chuyển. Phí vận chuyển được cộng vào giá trị đơn hàng sau khi mỗi kiện hàng của đơn hàng đó về tới kho Việt Nam và sẵn sàng giao hàng cho Quý khách. Do vậy, tại thời điểm đó, giá trị đơn hàng sẽ tăng lên tương ứng với phí vận chuyển của kiện hàng vừa về kho.

5. Tại sao Posi không giao hàng cho tôi ngay khi hàng về kho?

Khi hàng về kho, Posi sẽ gửi thông tin tới Khách hàng. Do có nhiều Khách hàng không có nhu cầu nhận ngay từng đơn lẻ, mà gom một số đơn để nhận cùng lúc. Hơn nữa, do đặc thù của hàng nội thất là cồng kênh và cũng có nhiều lựa chọn để vận chuyển nên cần trao đổi với trước với Khách hàng.