Quy Định Chính Sách

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI   I. Định nghĩa:- Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo quy định của các dịch vụ...

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG     I.  Định nghĩa:Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm...

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM  Định nghĩa- Quá trình giao hàng từ kho của Posi tới địa chỉ nhận hàng của Khách hàng được coi là giao hàng nội địa Việt Nam.- Phí giao hàng nội địa...

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG CỦA POSI

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG CỦA POSI  I. Định nghĩaMua hàng là quá trình Posi làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện việc mua đơn hàng theo đúng yêu cầu hợp lý của Khách hàng và khả năng đáp...

Xem tiếp