Tạo và đặt cọc đơn hàng

Tạo và đặt cọc đơn hàng trên Posi rất dễ dàng trong 3 bước:

1. Đưa sản phẩm vào giỏ hàng

2. Posi sắp xếp và nhóm các sản phẩm theo từng nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp tương ứng sẽ là một đơn hàng. Bạn có thể lựa chọn dịch vụ cho mỗi đơn hàng khác nhau. 

Sau khi lựa chọn dịch vụ cho các đơn hàng và điền đầy đủ ghi chú (nếu có), bạn có thể tạo từng đơn hàng hoặc tạo nhiều đơn hàng một lúc. 

3. Tại giao diện lựa chọn địa chỉ nhận hàng, bạn điền địa chỉ nhận hàng và xác nhận mật khẩu để đặt cọc đơn hàng. 

Đơn hàng sau khi đặt cọc đã đủ điều kiện để Posi tiến hành giao dịch đơn hàng.