Thông báo, Posi điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 15/09/2019 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá tăng 1NDT = 3400 VND.
Click để xem thêm!
Làm thế nào để biết hàng đã về kho và nhận hàng?

Làm thế nào để biết hàng đã về kho và nhận hàng?

Làm thế nào để biết hàng đã về kho?

Khi hàng về kho và sẵn sàng giao, Posi sẽ gửi thông tin qua tin nhắn điện thoại (sms), trên website, email. 

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đang ở trong kho và yêu cầu giao, Khách hàng có thể truy cập giao diện Giao hàng để kiểm tra.

Làm thế nào để nhận hàng?

Khách hàng có thể nhận hàng tại kho hoặc yêu cầu Posi giao hàng tới địa chỉ nhận hàng.  Đối với hình thức giao hàng, Posi sẽ không giao hàng ngay khi hàng về kho. Posi sẽ giao hàng khi Khách hàng yêu cầu giao và đạt đủ điều kiện:

1. Khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền hàng còn thiếu của các đơn hàng yêu cầu giao.

2. Posi và Khách hàng đã thống nhất về phương thức và thời gian giao hàng nội địa.

Danh mục tin tức

Từ khóa