Thông báo, Posi thông báo về tình hình chậm thông quan Trung Quốc - Việt Nam!
Click để xem thêm!
Hướng dẫn tạo dịch vụ khiếu nại

Hướng dẫn tạo dịch vụ khiếu nại

Để tạo khiếu nại dịch vụ, khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó, rê chuột vào khu vực link sản phẩm muốn khiếu nại, hệ thống sẽ hiển thị nút Khiếu nại như hình minh họa dưới đây:Sau đó, khách hàng chọn lý do khiếu nại:

 

Kết thúc thao tác khiếu nại, khách hàng có thể bổ sung các thông tin để đẩy nhanh quá trình xử lý khiếu nại:


Danh mục tin tức

Từ khóa